Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ανατολικής Ρωμυλίας [Π.Ο.Σ.Α.Ρ.]

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ
Τηλ.Προέδρου 6944336468 Μεριστούδης Γιώργος
Mail: gemerist@otenet.gr
Τηλ. Γραμματείας 6944992985Ζωγράφου Μαρίνα
Mail: marinaromili@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ο.Σ.Α.Ρ. 2014

Αγαπητοί φίλοι-μέλη των Συλλόγων της Π.Ο.Σ.Α.Ρ. σας προσκαλούμε στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) που θα γίνει στην ΠΕΛΛΑ , την ΚΥΡΙΑΚΗ 9-2-2014 και ώρα 10.30 στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΠΑΛΙΑ ΠΕΛΛΑ).

Τα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ είναι:
1)Απολογισμός έργου-διοικητικός απολογισμός
2)Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ.
3)Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
4)Ερωτήσεις-προτάσεις και έγκριση των απολογισμών
5)Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Ομοσπονδίας
6)Εκλογή μελών Νέου Δ.Σ. και Ε.Σ. της Π.Ο.Σ.Α.Ρ.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, κάθε Σωματείο μας εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση από τρεις συνέδρους-μέλη κάθε Σωματείου. Τα Σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 10 μέρες νωρίτερα τα στοιχεία των αντιπροσώπων τους, (τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών). Οι αντιπρόσωποι-σύνεδροι, κατά την προσέλευσή τους, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με: α) Αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. του σωματείου τους από το οποίο θα προκύπτει ο διορισμός τους και β) έγγραφη εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γεν.Γραμματέα του Σωματείου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των συνέδρων στις αρχαιρεσίες, είναι η οικονομική τακτοποίηση των Σωματείων η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά την προσέλευση των μελών την ημέρα της Γεν.Συνέλευσης.

Πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Θεωρούμε την παρουσία όλων σας απαραίτητη.

Με αδερφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΑΡ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου